ខ្សែភាពយន្តរោងចក្រផលិតក្តារបន្ទះប្រឈមមុខ

ហាងការងារ

ហាងលក់ក្តារបន្ទះប្រឈមមុខនឹងខ្សែភាពយន្ត

វត្ថុធាតុដើម

កាវ

កាវបិទ (២)

កាវ (៣)

តំឡើង (១)

តំឡើង (២)

តំឡើង (៣)

ដាក់ឡើង

ម៉ាស៊ីននាំចូលអ៊ីតាលី

សារព័ត៌មានត្រជាក់

ថត

សារព័ត៌មានក្តៅ

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ (២)

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ (៣)

ម៉ាស៊ីនចុចក្តៅ

ប្រទេសអាឡឺម៉ង់បាននាំចូលម៉ាស៊ីនសារព័ត៌មានក្តៅ

ស្ងួត

ស្ងួត (២)

នៅក្រោមការវេចខ្ចប់

ឃ្លាំង (១)

ឃ្លាំង (២)

ឃ្លាំង (៣)