ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

ច្រកទ្វារខាងមុខ

ហាងផលិតការងារ ២ អិល។ អិល

ហាងលក់គ្រឿងសង្ហារឹមថ្នាក់ទីអិលអិលអិល

គំនិតក្រុមហ៊ុន

ការិយាល័យ

តំបន់ការងារ

វត្ថុធាតុដើម

កាវ

ឡាមីណេត ១

ឡាមីណេត ២

កាត់

សម្ពាធត្រជាក់

សម្ពាធក្តៅ

បានបញ្ចប់

កាត់

បញ្ចប់ពាក់កណ្តាល

ខ្ចប់

រួចរាល់ក្នុងការផ្ទុក

ឃ្លាំង

ផ្ទុក

បញ្ចប់ការផ្ទុក

អាច​ទៅ​បាន​ហើយ

ឡានពន្លត់អគ្គីភ័យ